Familjerätt.

Hur kan vi förhindra obehagliga ekonomiska överaskningar om vi en dag skiljer oss? Hur löser vi frågor om hur barnen ska ha det efter en skilsmässa?

Familjerätt är ett rättsområde som de flesta kommer i kontakt med någon gång i livet. Det handlar om frågor såsom äktenskapsförord, samboavtal, skilsmässa, arv, testamenten och gåvor.

Advokatfirman Ottoson & Pakas har lång erfarenhet av familjerättsliga frågor och kan ge er kvalificerad rådgivning både för att förebygga senare problem och juridisk hjälp om ni redan har hamnat i någon form av tvist. 

Separation & skilsmässa.

När ni går isär, vare sig från ett äktenskap eller samboförhållande, behöver en rad beslut fattas som ibland är svårt att vara överens om. Vem ska bo kvar i det tidigare gemensamma hemmet? Ska endast en av föräldrarna ha vårdnaden om barnen? Hos vem ska barnen bo? Hur ska umgänget med barnen se ut? Ska någon av föräldrarna betala underhållsbidrag till den andre?

Om ni inte kan enas leder tvisten ofta till en process i domstol. Gäller tvisten vårdnad och umgänge med barn så kallas den för vårdnadstvist. Skulle detta bli nödvändigt så utarbetar vi en strategi och vi jobbar tillsammans mot ett mål. Vi har gedigen kunskap om regelverket samt mångårig erfarenhet av hur domstolen brukar döma.

Äktenskapsförord & samboavtal.

Ett bra sätt att förebygga konflikter i samband med separation eller för att skydda tillgångar om en av parterna i ett äktenskap eller samboförhållande skulle avlida är att upprätta ett äktenskapsförord eller ett samboavtal.

Här har man möjlighet att juridiskt säkra sina tillgångar, till exempel om man äger något värdefullt som man inte önskar ska vara del av de gemensamma tillgångarna om man går isär eller om man vill göra det möjligt för en partner att bo kvar i den gemensamma bostaden om man skulle avlida.

Arv, testamente & gåvor.

Gåvor mellan familjemedlemmar kan ofta ge upphov till frågor, dels skattetekniskt men även gällande arvsfrågor. Gåvor kan i vissa fall ses som förskott på arv och det är därför viktigt att dessa dokumenteras korrekt. Vi ger er råd kring hur gåvor kan ges på ett fördelaktigt sätt och med den dokumentation som behövs.

I Sverige har vi en lagstiftning som tydligt reglerar arvsrätt. Det går inte att testamentera bort allt man äger till en enda arvtagare som i andra länder. Därför är det viktigt att reglera sina önskemål i ett testamente och tänka på att exempelvis skaffa en försäkring för kvarvarande make/maka om man har särkullbarn som kan ha rätt att ärva om man avlider för att försäkra sig om att kvarlevande make/maka kan bo kvar i den gemensamma bostaden.

Vi hjälper er att upprätta de dokument som behövs för att olika avtal ska vara juridiskt bindande. Välkommen att kontakta oss idag för rådgivning.