Välkommen till
Advokatfirman O&P.

Om oss.

Advokatfirman Ottosson & Pakas består av fem advokater och jurister med olika kompetens och personlighet.

Behöver du hjälp i en skilsmässa, i frågor som rör dina barn alternativt har begått eller utsatts för ett brott har vi kompetens och erfarenhet för att hjälpa dig.

Vi vill ge dig den hjälp du har rätt att förvänta dig. Eftersom rättsområdena ofta går in i varandra har det visat sig att vår bredd har blivit avgörande för ett bra resultat. Vi kommer tillsammans med dig lugnt och metodiskt gå igenom ditt ärende och vi sätter gemensamt upp en plan för hur vi ska hjälpa dig på allra bästa sätt. Målet är alltid att du, oavsett utgång, ska känna dig involverad, bekräftad och prioriterad.

Advokatfirman Ottosson & Pakas har kontor i Göteborg, Alingsås, Borås, Vänersborg och Uddevalla.

Använd kontaktformuläret på kontaktsidan om du vill bli uppringd eller hör av dig till oss på 031 – 17 68 70 eller info@advokatfirmanop.se.

Advokat.

Advokattiteln är skyddad i lag och det är bara om man är medlem i Sveriges Advokatsamfund som man får kallas advokat.

Det innebär också att advokater ska följa så kallad god advokatsed. Advokattiteln är en kvalitetsstämpel och skyddad i lag. Vi har lagstadgad tystnadsplikt och klientens bästa sätts alltid främst.

För att bli advokat måste man dels ha genomgått en femårig juristutbildning samt ha tagit juristexamen. Utöver utbildningen krävs det minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet vid en advokatbyrå, ibland i kombination med tingstjänstgöring vid domstol. Efter en skriftlig och muntlig examination och goda referenser har du möjlighet att få söka inträde i Sveriges Advokatsamfund. Kraven på kvalitet är höga. 

Endast en advokat får arbeta som försvarare. 

Integritetspolicy.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Advokatfirman O&P ansvarar för de personuppgifter vi erhåller i samband med att vi åtar oss ett uppdrag. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet vi har som advokatbyrå och de Vägledande reglerna för god advokatsed, under tio år från dagen för ärendets slutförande.