Finansiering.

Rättshjälp och rättsskydd.

En stor oro handlar om hur ditt uppdrag ska finansieras och hur stora kostnaderna kan bli.

Många tvister kan finansieras genom rättshjälp eller rättsskydd. I till exempel familjerättsliga ärenden kan du beviljas rättshjälp eller få använda dig av rättsskyddsmomentet i din hemförsäkring varför du inte behöver stå för hela kostnaden själv.

Rättshjälp

Din rättshjälpsavgift kan vara allt ifrån 0 – 40% av ärendets totala kostnad och bestäms utifrån din inkomst och försörjningsbörda.

Rättsskydd

Rättsskyddet betalas som en självrisk på 20-25 % beroende på försäkringsvillkor. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp och rättsskydd.

Privat finansiering.

Eftersom inte staten låter dig få rättshjälp för alla tvister eller när din hemförsäkring inte går att utnyttja ger vi dig en uppskattning på hur många timmar ditt ärende kan ta i anspråk och hur vi tar betalt för vårt arbete. Vi erbjuder också efter överenskommelse en avbetalningsplan och möjlighet till delbetalning.

Konsumenttvistnämnden.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.