Brottmål.

Brott är en handling som kan straffas enligt lag. Det kan handla om vålds-, tillgrepps-, narkotika-, skatte- eller trafikbrott där du antingen kan vara misstänkt eller brottsoffer.

Offentlig försvarare
Vid allvarligare brottmål eller vid komplicerade utredningar utser tingsrätten på begäran av åklagare eller den misstänkte själv en advokat till offentlig försvarare. Den misstänkte har rätt att önska sig och få en specifik namngiven advokat vid sin sida.

Målsägandebiträde
Tingsrätten kan besluta att målsäganden ska ha rätt till ett biträde som kan ta tillvara målsägandens intressen i målet. Till målsägandebiträde ska utses en advokat, biträdande jurist eller annan som bedöms lämplig för uppdraget.

Läs mer om brottmål

Läs mer

Stäng

Familjerätt.

Hur kan vi förhindra obehagliga ekonomiska överaskningar om vi en dag skiljer oss? Hur löser vi frågor om hur barnen ska ha det efter en skilsmässa?

När ni går isär, vare sig från ett äktenskap eller samboförhållande, behöver en rad beslut fattas som ibland är svårt att vara överens om. Vem ska bo kvar i det tidigare gemensamma hemmet? Ska någon ha vårdnaden om barnen, hos vem ska barnen bo, när ska de ha umgänge, ska underhållsbidrag utges? Advokatfirman Ottosson & Pakas hjälper er med rådgivning och ger förslag på konstruktiva lösningar.

Läs mer om familjerätt

Läs mer

Stäng

Bodelning.

Hur värderar vi och delar upp våra tillgångar efter skilsmässan?

Vid en separation ska era tillgångar delas upp och eventuellt övertas av en av er. Beslut om vem som ska bo kvar i bostaden ska fattas och det är viktigt att veta om det är ekonomiskt möjligt att överta bostad och annan egendom. Uppdelningen av tillgångarna styrs av om ni varit sambor eller äkta makar och eventuellt har ett samboavtal eller äktenskapsförord som reglerar ägandeförhållandena. Skulder har också stor betydelse för slutresultatet.

Läs mer om bodelning

Läs mer

Stäng

Migrations- och asylrätt.

Migrationsrätt handlar om rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige medan asylrätt handlar om flyktingars rätt att få skydd och uppehälle i Sverige.

Advokatfirman Ottosson & Pakas hjälper dig som statslös eller utländsk medborgare att söka uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller asyl i Sverige. Vi hjälper även dig som fått ett beslut om utvisning. Vi har en bred kunskap och vissa av oss talar olika språk såsom bland annat arabiska vilket kan vara en fördel när det gäller att göra sig förstådd i en utsatt och främmande situation.

Läs mer om migrations- och asylrätt

Läs mer

Stäng

Medling.

Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter.

Förutom att Advokatfirman Ottosson & Pakas åtar sig uppdrag som medlare av domstol i ärenden om vårdnad, boende och umgänge tar vi emot uppdrag direkt från enskilda personer. Det kan gälla parter som inte vill gå till domstol utan istället gemensamt använda sig av medling för att nå en samförståndslösning, främst i frågor om hur barnen ska ha det efter en separation eller skilsmässa.

Läs mer om medling

 

Läs mer

Stäng

Konsumenträtt.

Advokatfirman Ottosson & Pakas hjälper dig med alla slags tvister du som privatperson kan stöta på.

Ibland får du inte den vara eller tjänst du bett om eller så blir det en tvist om betalning m.m. Är du som konsument missnöjd lämnar vi rådgivning om hur ett uppstått problem lämpligen kan lösas och lyckas inte det är vi ditt ombud i en efterföljande domstolsprocess. För finansiering av detta arbete är oftast ditt försäkringsbolag med och betalar vårt arbete.

Läs mer om konsumenträtt
 

Läs mer

Stäng