Brottmål.

Brott är en handling som kan straffas enligt lag. Det kan handla om vålds-, tillgrepps-, narkotika-, skatte- eller trafikbrott där du antingen kan vara misstänkt eller brottsoffer.

Offentlig försvarare
Vid allvarligare brottmål eller vid komplicerade utredningar utser tingsrätten på begäran av åklagare eller den misstänkte själv en advokat till offentlig försvarare. Den misstänkte har rätt att önska sig och få en specifik namngiven advokat vid sin sida.

Målsägandebiträde
Tingsrätten kan besluta att målsäganden ska ha rätt till ett biträde som kan ta tillvara målsägandens intressen i målet. Till målsägandebiträde ska utses en advokat, biträdande jurist eller annan som bedöms lämplig för uppdraget.

Läs mer

Läs mer

Stäng

Familjerätt.

Hur kan vi förhindra obehagliga ekonomiska överaskningar om vi en dag skiljer oss? Hur löser vi frågor om hur barnen ska ha det efter en skilsmässa?

När ni går isär, vare sig från ett äktenskap eller samboförhållande, behöver en rad beslut fattas som ibland är svårt att vara överens om. Vem ska bo kvar i det tidigare gemensamma hemmet? Ska någon ha vårdnaden om barnen, hos vem ska barnen bo, när ska de ha umgänge, ska underhållsbidrag utges? Advokatfirman Ottosson & Pakas hjälper er med rådgivning och ger förslag på konstruktiva lösningar.

Läs mer

Läs mer

Stäng

Bodelning.

Hur värderar vi och delar upp våra tillgångar efter skilsmässan?

Vid en separation ska era tillgångar delas upp och eventuellt övertas av en av er. Beslut om vem som ska bo kvar i bostaden ska fattas och det är viktigt att veta om det är ekonomiskt möjligt att överta bostad och annan egendom. Uppdelningen av tillgångarna styrs av om ni varit sambor eller äkta makar och eventuellt har ett samboavtal eller äktenskapsförord som reglerar ägandeförhållandena. Skulder har också stor betydelse för slutresultatet.

Läs mer

Läs mer

Stäng

Konsumenträtt.

Advokatfirman Ottosson & Pakas hjälper dig med alla slags tvister du som privatperson kan stöta på.

Ibland får du inte den vara eller tjänst du bett om eller så blir det en tvist om betalning m.m. Är du som konsument missnöjd lämnar vi rådgivning om hur ett uppstått problem lämpligen kan lösas och lyckas inte det är vi ditt ombud i en efterföljande domstolsprocess. För finansiering av detta arbete är oftast ditt försäkringsbolag med och betalar vårt arbete.

Läs mer
 

Läs mer

Stäng