Bodelning.

Hur värderar vi och delar upp våra tillgångar efter skilsmässan?

Så styrs uppdelningen vid bodelning.

Uppdelningen av tillgångarna styrs av om ni varit sambor eller äkta makar och eventuellt har ett samboavtal eller äktenskapsförord som reglerar ägandeförhållandena. Skulder har också stor betydelse för slutresultatet.

Har ni en gemensam bostad eller annan egendom av stort värde som gör det svårt att dela upp tillgångarna jämlikt får man överväga om en av parterna kan köpa ut den andra eller om det är bättre att sälja och sedan dela upp vinsten.

Vi hjälper er med värdering av egendom för att säkerställa att båda parter får ut sin rättmätiga del av era gemensamma tillgångar.

Har jag råd att bo kvar eller måste vi sälja fastigheten?

En fråga som många ställs inför i samband med en separation är om en av parterna har råd att bo kvar i den gemensamma fastigheten. Finns det barn inblandade brukar man se om det finns en lösning där den förälder hos vilken barnen främst bor kan få vara kvar i bostaden för att barnen ska känna sig trygga.

Om ni inte kommer överens vid bodelningen.

Skulle ni ha svårt att komma överens kring vem som ska ta över vad så kan vi ge er stöd via medling. Det är alltid en fördel om man kan lösa konflikter utanför domstol gällande bodelning och andra frågor som rör en separation.

Advokatfirman Ottosson & Pakas har både erfarenhet och juridiskt kunnande inom frågor gällande bodelning. Kontakta oss gärna så hjälper vi er.