Sara Söderberg.

Advokat.

0708-72 12 03
sara.soderberg@advokatfirmanop.se

Jag har en bred praktiskt erfarenhet av alla typer av ärenden men arbetar främst med familjerätt och vårdnadstvister. Jag utbildade mig till jurist just för att bli familjerättsadvokat sedan jag själv genomgått en vårdnadstvist och fått en bild av hur jag skulle ha velat bli bemött och vilken vägledning jag skulle velat ha.

Jag har en ingående kunskap om den familjerättsliga lagstiftningen och en lång praktisk erfarenhet av vårdnadstvister. Mitt arbete utgår från ett samarbete med klienten där vi gemensamt lägger upp ett mål för att nå en lösning alternativt en strategi för hur vi ska driva processen i domstol. 

Jag arbetar också med brottmål, främst i den mån mina klienter utsatts för eller begått brott. Ett särskilt engagemang har jag för barn som antingen är förövare, brottsoffer eller som omhändertagits av sociala myndigheter.

 

Läs mer

Stäng

Mardin Pakas.

Advokat.

0739-85 10 98
mardin.pakas@advokatfirmanop.se

Redan som liten ogillade jag orättvisor och ville därför bli advokat. I mitt yrke får jag hjälpa och försvara utsatta personer vilket ger mig tillfredsställelse och mening.

Jag åtar mig framför allt försvararuppdrag för personer som är misstänkta för brott men även målsägandebiträdesuppdrag för personer som blivit utsatta för brott. Jag är väl bekant med hela processen och vad den innebär och kan därför förbereda och stötta såväl en misstänkt som en målsägande.

Jag har dessutom kunskap om och är insatt i hedersstrukturer samt den problematik en hederskultur medför. Därför känner jag att jag kan vara ett bra stöd för offer som utsatts för just hedersrelaterad brottslighet.

Förutom svenska och engelska talar jag arabiska. 


Läs mer

Stäng

Georg Dellborg.

Advokat.

0723-81 97 02
georg.dellborg@advokatfirmanop.se

Under de första åren av min karriär arbetade jag på en advokatbyrå med affärsjuridisk inriktning och därefter var jag tingsnotarie på Göteborgs tingsrätt. Erfarenheten från dessa arbeten har gett mig inblick i många olika typer av juridik; allt från hur man skriver ett bra kompanjonsavtal i ett nystartat bolag till hur tingsrätten tänker när den avgör en vårdnadstvist. Jag tycker om att använda juridiken för att göra en skillnad till det bättre i människors liv och jag strävar alltid efter att ge dig som klient bästa service utifrån dina behov.

Jag åtar mig uppdrag inom byråns samtliga verksamhetsområden och har särskild erfarenhet av tvister mellan privatpersoner och företag.


Läs mer

Stäng

Lina Numanelli.

Advokat.

0721-57 97 75
lina.numanelli@advokatfirmanop.se

Jag har arbetat på advokatbyrå sedan 2014. Jag inledde min karriär på Kennedy advokatbyrå som främst är specialiserad på brottmål. Jag sökte mig vidare till Ottosson & Pakas eftersom jag är intresserad av att kunna hjälpa mina klienter på flera fronter. Här har jag utvecklat mina kunskaper kring framförallt vårdnad boende och umgängesfrågor, inte sällan av komplicerat slag. Parallellt har jag även fördjupat mig i ekonomisk familjerätt och arbetet med bodelningar ligger mig varmt om hjärtat. 

Jag ser mig numer som en advokat med specifik inriktning mot brottmål och familjemål. Jag har processvana, kompetens och erfarenhet och är angelägen om att visa mina klienter ett genuint och aktivt engagemang från början till slut. Jag vill ge mina klienter kvalificerade råd för att kunna fatta välgrundade beslut, en hög tillgänglighet och framförallt det biträde som jag själv hade önskat om jag varit i klientens situation.  
Läs mer

Stäng

Emmy Rylander.

Biträdande jurist.

0761-77 69 72
emmy.rylander@advokatfirmanop.se

Jag har sedan februari 2020 praktiserat på Advokatfirman OP vid sidan om juridikstudierna. Under utbildningen fördjupade jag mina kunskaper i familjerätt och mitt examensarbete kretsade kring det omständliga system som tvistande föräldrar förväntas genomgå med allt från informationssamtal och eventuell medling till huvudförhandling. Nu när jag är färdig jurist känner jag ett stort engagemang i att se till att vårdnadstvister hanteras så effektivt och smärtfritt som möjligt, både för barns och föräldrars skull.


Som anställd jurist på Advokatfirman OP åtar jag mig främst uppdrag som ombud i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Jag har också ett särskilt intresse för ekonomisk familjerätt, ett ämne jag fördjupat mina kunskaper inom, och jag åtar mig uppdrag som ombud i bodelningsärenden.

Jag drivs av att vara klientens stöttepelare - såväl juridiskt som medmänskligt. 

 

 

 

Läs mer

Stäng

Vlora Berisha.

Sekreterare.

031-17 68 70
info@advokatfirmanop.se

De flesta människor hamnar någon gång i livet i den situationen att man behöver juridisk rådgivning eller kanske hjälp med att lösa en tvist. Då jag är den första som klienterna kommer i kontakt med är det viktigt för mig att både yrkesmässigt och personligt bidra med stöd och förståelse. Klienten ska känna förtroende och att det finns någon som förstår problemet och få höra att vi ska hjälpa till på bästa sätt. Jag hänvisar klienten till rätt jurist som gör sitt yttersta för att lösa problemen.
Jag är från Kosovo men uppväxt i Sverige vilket gör det lätt och naturligt för mig att bemöta klienter från olika delar av världen. Jag talar flytande albanska och engelska.


Läs mer

Stäng