Sara Söderberg.

Advokat / delägare.
Jur Kand Göteborgs Universitet 2003.
Antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2013.

0708-72 12 03
sara.soderberg@advokatfirmanop.se

Jag hette tidigare Sara Ottosson och grundande ihop med Mardin Pakas Advokatfirman Ottosson & Pakas.

Jag arbetar främst med familjerätt och vårdnadstvister och jag utbildade mig till jurist just för att bli familjerättsadvokat. Jag hade själv genomgått en vårdnadstvist och fått en bild av hur jag skulle ha velat bli bemött och vilken vägledning jag skulle velat ha.

Efter min examen fick jag anställning hos advokat Mats Åberg, den sk bastubadaren, på Advokatfirman Åberg där jag fick en bred praktisk erfarenhet av alla typer av ärenden men där jag i huvudsak arbetade med familjerätt och fick möjlighet att utveckla mitt eget sätt att driva familjerättsliga ärenden.

Jag har numer ingående kunskap om den familjerättsliga lagstiftningen och en lång erfarenhet av det praktiska arbetet med vårdnadstvister. Mitt arbete utgår från ett samarbete med klienten där vi gemensamt lägger upp ett mål för att nå en lösning alternativt en strategi för hur vi ska driva processen i domstol. Av samma utgångspunkt åtar jag mig även uppdrag som medlare där jag arbetar med parterna tillsammans. Det har visats att denna alternativa metod för tvistlösning är framgångsrik. 

Jag arbetar också med brottmål, främst i den mån mina klienter utsatts för eller begått brott. Ett särskilt engagemang har jag för barn som antingen är förövare, brottsoffer eller som omhändertagits av sociala myndigheter.

All mail kommer att behandlas i enlighet med reglerna som framgår av vår integritetspolicy.

Läs mer

Stäng

Mardin Pakas.

Advokat / delägare.
Jur Kand Göteborgs Universitet 2012.
Antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2015.

0739-85 10 98
mardin.pakas@advokatfirmanop.se

Jag åtar mig framför allt försvararuppdrag för personer som är misstänkta för brott. Redan som liten ogillade jag orättvisor och ville därför bli advokat, och i mitt yrke får jag hjälpa och försvara utsatta personer vilket ger mening och tillfredsställelse både för mig som person och som advokat.

Jag åtar mig även målsägandebiträdesuppdrag för personer som blivit utsatta för brott. Eftersom jag också åtar mig försvararuppdrag är jag väl bekant med hela processen och vad den innebär och kan därför förberedda och stötta en målsägande.

Jag har dessutom kunskap om och är insatt i hedersstrukturer samt den problematik en hederskultur medför. Därför känner jag att jag kan vara ett bra stöd för offer som utsatts för just hedersrelaterad brottslighet.

Förutom svenska och engelska talar jag arabiska. 

All mail kommer att behandlas i enlighet med reglerna som framgår av vår integritetspolicy.

Läs mer

Stäng

Georg Dellborg.

Advokat.
Juristexamen Göteborgs Universitet 2013. 
Biträdande jurist Advokatfirman Lindahl 2013–2016. 
Tingstjänstgöring Göteborgs tingsrätt 2016–2018.
Antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2020.

0723-81 97 02
georg.dellborg@advokatfirmanop.se

Under de första åren av min karriär arbetade jag på en advokatbyrå med affärsjuridisk inriktning och därefter var jag tingsnotarie på Göteborgs tingsrätt. Erfarenheten från dessa arbeten har gett mig inblick i många olika typer av juridik; allt från hur man skriver ett bra kompanjonsavtal i ett nystartat bolag till hur tingsrätten tänker när den avgör en vårdnadstvist. Jag tycker om att använda juridiken för att göra en skillnad till det bättre i människors liv och jag strävar alltid efter att ge dig som klient bästa service utifrån dina behov.

Jag åtar mig uppdrag inom byråns samtliga verksamhetsområden och har särskild erfarenhet av tvister mellan privatpersoner och företag.

All mail kommer att behandlas i enlighet med reglerna som framgår av vår integritetspolicy.

Läs mer

Stäng

Lina Numanelli.

Advokat.
Juristexamen Örebro Universitet 2011.
Notarietjänstgöring Förvaltningsrätten i Göteborg 2012-2014.
Kennedy Advokatbyrå 2014-2019.
Antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2016.

0721-57 97 75
lina.numanelli@advokatfirmanop.se

 

Jag åtar mig uppdrag inom byråns samtliga verksamhetsområden.

All mail kommer att behandlas i enlighet med reglerna som framgår av vår integritetspolicy.

Läs mer

Stäng

Vlora Berisha.

Sekreterare.

031-17 68 70
info@advokatfirmanop.se

De flesta människor hamnar någon gång i livet i den situationen att man behöver juridisk rådgivning eller kanske hjälp med att lösa en tvist. Då jag är den första som klienterna kommer i kontakt med är det viktigt för mig att både yrkesmässigt och personligt bidra med stöd och förståelse. Klienten ska känna förtroende och att det finns någon som förstår problemet och få höra att vi ska hjälpa till på bästa sätt. Jag hänvisar klienten till rätt jurist som gör sitt yttersta för att lösa problemen.
Jag är från Kosovo men uppväxt i Sverige vilket gör det lätt och naturligt för mig att bemöta klienter från olika delar av världen. Jag talar flytande albanska och engelska.

All mail kommer att behandlas i enlighet med reglerna som framgår av vår integritetspolicy.

Läs mer

Stäng