Din advokatfirma för familjerätt, brottmål och migration i Göteborg

Om oss.

Advokatfirman Ottosson & Pakas är särskilt specialiserad på familjerätt, brottmål och migrationsrätt och vi har mångårig erfarenhet och kompetens inom dessa områden. Vi bidrar med personligt engagemang och är måna om att du ska känna dig trygg och prioriterad. Vi pratar förutom svenska och engelska även arabiska. 

Vårt huvudkontor ligger på Kungsportsavenyn 32 i Göteborg men vi har också kontor i Trollhättan och i Alingsås. Använd kontaktformuläret på kontaktsidan om du vill bli uppringd eller hör av dig till oss på: 031 – 17 68 70 eller info@advokatfirmanop.se. Huvudkontoret i Göteborg har öppet måndag till fredag 08:00 – 17:00. Kontoren i Trollhättan och Alingsås är bemannade vid avtalad tidpunkt.

Advokattiteln är en kvalitetsstämpel och skyddad i lag. Kraven på kvalitet är höga. Vi har lagstadgad tystnadsplikt och klientens bästa sätts alltid i första rummet.

 

 من نحن

نحن في مكتب المحاماة " اوتوسون و باكاس" (Ottosson & Pakas) متخصصون على وجه التحديد في قضايا الحق العائلي و القضايا الجنائية و قضايا اللجوء و الهجرة و كذلك في الدعاوى المدنية و لدينا تجربة عمل و تجربة مهنية على مدى سنوات عديدة ضمن هذه الميادين. إن مساهمتنا تتجسد عبر درجة الالتزام الشخصي الذي نبديه و من خلال حرصنا على أن تشعر عندنا بالاطمئنان و تشعر بأننا نضع قضيتك على رأس أولوياتنا. عدا عن السويدية نتكلم في مكتبنا اللغات الانكليزية و العربية و الألبانية و لغة التغرينيا.

يقع مكتبنا الرئيسي في مدينة يوتوبوري، شارع Kungsportsavenyn 32 ، و لكن لدينا أيضا مكاتب استقبال في ترولهيتان و آلينغسوس.

استخدم استمارة الاتصال في صفحة الاتصال على موقعنا إن كنت تريدنا أن نتصل بك أو اتصل بِنا أنت على الرقم 70 68 17 - 031 أو من خلال العنوان الالكتروني info@advokatfirmanop.se . أوقات الدوام في المكتب الرئيسي في يوتوبوري هي ما بين الـ 08:00 و الـ 17:00 من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. مكاتب الاستقبال في ترولهيتان و آلينغسوس يتواجد فيها أحد منا حسب مواعيد مسبقة.

لقب المحامي هو دمغة ضامنة للنوعية و محمي بقوة القانون. إن متطلبات النوعية شديدة بالنسبة لعملنا و نحن خاضعون لواجب كتمان السر حسب ما ينص عليه القانون و نضع مصلحة الزبون دائما في المرتبة الأولى.

 

 

Integritetspolicy.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

 

Advokatfirman O&P i Göteborg är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom att inhämta information från såväl privata som offentliga register. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatoriska jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisning- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på följande grundval:

Artikel 6.1 b, dataskyddsförordningen Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Artikel 6.1 c, dataskyddsförordningen Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige (t.ex. bokföringsskyldighet).

Artikel 6.1 c, dataskyddsförordningen Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. (t.ex. vid uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde etc.)

Om ingen av dessa grunder är tillämpliga kan behandling ske genom samtycke enligt artikel 6.1 a, dataskyddsförordningen.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan i förekommande fall komma att överföras mellan advokatbyråns kontor i syfte att utföra jävs- och penningtvättskontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då 1. det särskilt överenskommits mellan oss och dig, 2. då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, 3. om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller 4. för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar oss som advokatbyrå enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallats av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om sju år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter om det inte strider mot de vägledande reglerna för god advokatsed. Du har vidare rätt att få ta del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se) Du kan också vända dig till tillsynsmyndighet i det land där du bor eller arbetar.

Advokat Sara Söderberg och advokat Mardin Pakas på Advokatfirman O&P i Göteborg är ansvariga för vår personuppgiftshantering.