Välkommen till Advokatfirman O&P.

Advokatfirman i Göteborg med bred kompetens.

Ottosson & Pakas är advokatfirman i Göteborg med ett stort personligt engagemang. Vi har lång erfarenhet och breda kunskaper inom olika juridiska områden.

Om du hamnar i juridiska svårigheter står vi redo att med stort fokus tillvarata dina intressen genom hela rättsprocessen. Tillsammans går våra advokater lugnt och metodiskt igenom ditt ärende och sätter upp en plan för hur vi ska hjälpa dig på allra bästa sätt.

Professionalitet och personligt engagemang.

När du anlitar någon av oss garanterar vi ett mycket professionellt och personligt bemötande då vi vet att det gör skillnad. Våra erfarna advokater kommer engagerat göra allt för att utfallet ska bli som önskat för dig när vi tar oss an ärenden inom brottmål, familjerätt, bodelning, migrations- och asylrätt, medling och konsumenträtt. Det har ofta visat sig att vår bredd har blivit avgörande i ärenden där rättsområdena har gått in i varandra. Vi kommer att arbeta hårt för din sak genom hela rättsprocessen och målet är alltid att du, oavsett utgång, ska känna dig bekräftad och prioriterad och veta att vi gjort allt vi har kunnat.

Advokat.

Advokattiteln är skyddad i lag och det är bara om man är medlem i Sveriges Advokatsamfund som man får kallas advokat.

Det innebär också att advokater ska följa så kallad god advokatsed. Advokattiteln är en kvalitetsstämpel och skyddad i lag. Vi har lagstadgad tystnadsplikt och klientens bästa sätts alltid främst.

För att bli advokat måste man dels ha genomgått en femårig juristutbildning samt ha tagit juristexamen vid ett universitet. Utöver utbildningen krävs det minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet vid en advokatbyrå, ibland i kombination med tingstjänstgöring vid domstol. Efter en skriftlig och muntlig examination och goda referenser har du möjlighet att få söka inträde i Sveriges Advokatsamfund. Kraven på kvalitet är höga.

Rådgivning.

Inför en kommande rättsprocess är vanligt att du kan känna dig osäker på hur allt går till. När du anlitar en advokat hos Advokatfirman Ottosson & Pakas får du all nödvändig information om hur rättsprocessen fungerar och vi ser till att du är väl förberedd inför alla steg. Gäller det ett familjerättsligt ärende ställer vi gemensamt upp ett mål. Målet kan nås genom förhandlingar med motparten, alternativt lägger vi upp en strategi för hur processen ska drivas i domstol. Är det ett brottmål handlar det bland annat om att vi närvarar vid polisförhör och att vi hela tiden bevakar dina intressen. Vi är med och förbereder försvaret på olika sätt, bland annat genom att söka efter ny bevisning och att noggrant gå igenom polisens förundersökning för att leta efter brister och påtala dessa. Vid behov vidtar vi egna utredningsåtgärder som kan leda till relevanta kompletteringar till polisutredningen.

Rättegången.

Om ett familjerättsligt ärende går till en huvudförhandling är det viktigt att du och din advokat är överens om vilka argument som ska framföras och att du har förtroende för din advokat. Lika viktigt är det om en polisutredning går till åtal att en kunnig och erfaren advokat sköter försvaret i den kommande rättegången. Det är vårt ansvar att du är väl medveten om hur rättegången går till och är väl förberedd inför olika scenarier. Det är våra advokaters uppgift att lägga fram såväl din sak som den bevisning som krävs samt påtala brister i motpartens eller i åklagarens bevisning. En annan viktigt uppgift är att leda motförhör med vittnen för att få fram uppgifter som är till din fördel. Självfallet driver vi eventuella överklaganden och hjälper även till med skadeståndsanspråk.

Om oss.

Vi har kontor spridda över hela västra Sverige. Vår verksamhet bedrivs från kontor i Göteborg, Borås, Alingås och Trollhättan. Vår lokala närvaro ger oss närhet till våra klienter.   

Använd kontaktformuläret på kontaktsidan om du vill bli uppringd eller hör av dig till oss på 031 – 17 68 70 eller info@advokatfirmanop.se.

 

 من نحن

نحن في مكتب المحاماة " اوتوسون و باكاس" (Ottosson & Pakas) متخصصون على وجه التحديد في قضايا الحق العائلي و القضايا الجنائية و قضايا اللجوء و الهجرة و كذلك في الدعاوى المدنية و لدينا تجربة عمل و تجربة مهنية على مدى سنوات عديدة ضمن هذه الميادين. إن مساهمتنا تتجسد عبر درجة الالتزام الشخصي الذي نبديه و من خلال حرصنا على أن تشعر عندنا بالاطمئنان و تشعر بأننا نضع قضيتك على رأس أولوياتنا. عدا عن السويدية نتكلم في مكتبنا اللغات الانكليزية و العربية و الألبانية و لغة التغرينيا.

يقع مكتبنا الرئيسي في مدينة يوتوبوري، شارع Kungsportsavenyn 32 ، و لكن لدينا أيضا مكاتب استقبال في ترولهيتان و آلينغسوس.

استخدم استمارة الاتصال في صفحة الاتصال على موقعنا إن كنت تريدنا أن نتصل بك أو اتصل بِنا أنت على الرقم 70 68 17 - 031 أو من خلال العنوان الالكتروني info@advokatfirmanop.se . أوقات الدوام في المكتب الرئيسي في يوتوبوري هي ما بين الـ 08:00 و الـ 17:00 من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. مكاتب الاستقبال في ترولهيتان و آلينغسوس يتواجد فيها أحد منا حسب مواعيد مسبقة.

لقب المحامي هو دمغة ضامنة للنوعية و محمي بقوة القانون. إن متطلبات النوعية شديدة بالنسبة لعملنا و نحن خاضعون لواجب كتمان السر حسب ما ينص عليه القانون و نضع مصلحة الزبون دائما في المرتبة الأولى.

Integritetspolicy.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Advokatfirman O&P i Göteborg är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom att inhämta information från såväl privata som offentliga register. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatoriska jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisning- och faktureringsändamål.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar oss som advokatbyrå enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallats av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om sju år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter om det inte strider mot de vägledande reglerna för god advokatsed. Du har vidare rätt att få ta del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se) Du kan också vända dig till tillsynsmyndighet i det land där du bor eller arbetar.

Advokat Sara Söderberg och advokat Mardin Pakas på Advokatfirman O&P i Göteborg är ansvariga för vår personuppgiftshantering.