Medling

Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter.

Förutom att advokatfirman Ottosson & Pakas åtar sig uppdrag som medlare av domstol i ärenden om vårdnad, boende och umgänge tar vi emot uppdrag direkt från enskilda personer. Det kan gälla parter som inte vill gå till domstol utan istället gemensamt använda sig av medling för att nå en samförståndslösning, främst i frågor om hur barnen ska ha det efter en separation eller skilsmässa. 

I situationer där två parter har svårt att komma överens i en juridisk fråga på egen hand kan det bli nödvändigt att anlita en jurist eller advokat för medling i frågan. Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter.

Tanken är att varje part, med stöd av respektive jurist, ska kunna lösa frågan utan att behöva gå till domstol. Istället försöker man gemensamt att använda sig av medling för att nå en samförståndslösning, främst i frågor om hur barnen ska ha det efter en separation eller skilsmässa.

Medling har visat sig vara en framgångsrik metod för att hitta hållbara lösningar. När vi agerar som medlare är vår roll att hjälpa parterna att själva finna lösningar på sin konflikt. Benägenheten att följa sina åtaganden och ta ansvar för att lösningen ska fungera ökar nämligen om parterna själva deltagit i beslutsprocessen och inte överlåtit beslutet åt exempelvis en domare.

Man kan på detta vis också slippa en långdragen och kostsam rättsprocess och att de sociala myndigheterna behöver involveras i frågan.

Kontakta oss för mer information kring medling 

Så arbetar vi vid medling.

Medling hos Advokatfirman Ottosson & Pakas innebär att vi gemensamt bokar in ca tre medlingssamtal under en fyraveckorsperiod. Samtalen har en på förhand given struktur då vi arbetar efter den så kallade konferensmetoden. Det gemensamt framtagna beslutet dokumenteras sedan i skriftlig form.

Besluten som ni gemensamt kommer fram till kan, exempelvis när det gäller vårdnad av barn eller bodelning, utgöra grunden för de juridiska dokument som måste lämnas in till myndigheterna för att fastställa hur ni avser att handla i frågan.

Förutom att advokatfirman Ottosson & Pakas åtar sig uppdrag som medlare av domstol i ärenden om vårdnad, boende och umgänge tar vi emot uppdrag direkt från enskilda personer.