Migrations- och asylrätt.

Migrationsrätt handlar om rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige medan asylrätt handlar om flyktingars rätt att få skydd och uppehälle i Sverige.

Advokatfirman Ottosson & Pakas hjälper dig som statslös eller utländsk medborgare att söka uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller asyl i Sverige. Vi hjälper även dig som fått ett beslut om utvisning. Vi har en bred kunskap och vissa av oss talar olika språk såsom bland annat arabiska vilket kan vara en fördel när det gäller att göra sig förstådd i en utsatt och främmande situation.

Hjälp på ditt eget språk.

Vi har en bred kunskap och vissa av oss talar olika språk såsom bland annat arabiska vilket kan vara en fördel när det gäller att göra sig förstådd i en utsatt och främmande situation. Att du får hjälp på ditt eget språk ger bättre möjligheter för att alla uppgifter gällande ditt mål framställs tydligt så att utredningen av ditt ärende blir rätt från början.

Migrationsrätt för närstående släktingar.

Många som har kommit till Sverige som flyktingar har släktingar som fortfarande befinner sig på annan ort. Vi hjälper gärna dig som önskar att dina närstående familjemedlemmar ska få chansen att komma hit så att familjen kan förenas på nytt.

Ensamkommande barn.

Att hjälpa och biträda ensamkommande flyktingbarn ligger oss varmt om hjärtat och vi har den kunskap som krävs. I ärenden rörande migration och asyl har du i vissa fall rätt till ett juridiskt biträde och då bekostas vi av staten.

Vad gör jag om jag får avslag på min ansökan?

Om du har fått avslag på din ansökan om asyl, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige och anser att beslutet har tagits på fel grunder så kan vi hjälpa dig att överklaga. Kontakta oss snarast så ser vi över ditt ärende och ger dig råd kring hur du bäst går vidare.